Bục điều khiển điện Rittal

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm TP

Material:
– Enclosure: Sheet steel 1.5 mm
– Door and console cover: Sheet steel, 2.0 mm, all-round foamed-in PU seal
– Mounting plate: Sheet steel
2.5 mm (depth 500 mm),
3.0 mm (depth 400 mm)
Surface finish:
– Enclosure, cover and door: Dipcoat-primed, powdercoated on the outside, textured paint
– Mounting plate: Zinc-plated
Colour:
– RAL 7035
Protection category IP to IEC 60 529
– IP 55 provided gland plates are selected
NEMA protection category:
– NEMA 12 provided suitable gland plates are selected
Approvals:
– CE
– UL
– cUL.
Dòng sản phẩm nguyên bục:

Mã số

Diễn giải

Rộng

Cao

Sâu
(Đáy) 

Sâu
(Nóc) 

TP 6740.500

Bục điều khiển điện Rittal TP Consoles IP55 

1000 mm

960 mm

400 mm

520 mm

TP 6742.500

Bục điều khiển điện Rittal TP Consoles IP55 

1200 mm

960 mm

400 mm

520 mm

TP 6746.500

Bục điều khiển điện Rittal TP Consoles IP55 

600 mm

960 mm

400 mm

520 mm

TP 6748.500

Bục điều khiển điện Rittal TP Consoles IP55 

800 mm

960 mm

400 mm

520 mm

 
Dòng sản phẩm rời từng phần:

Mã số

Diễn giải

Rộng

Cao

Sâu

Pedestals

TP 6700.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

600 mm

675 mm

400 mm

TP 6701.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

800 mm

675 mm

400 mm

TP 6702.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

1200 mm

675 mm

400 mm

TP 6703.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

1600 mm

675 mm

400 mm

TP 6704.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

600 mm

675 mm

500 mm

TP 6705.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

800 mm

675 mm

500 mm

TP 6706.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

1200 mm

675 mm

500 mm

TP 6707.500

Bục điều khiển điện Rittal Pedestals IP55 

1600 mm

675 mm

500 mm

Desk units for 2-part assembly

TP 6710.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

600 mm

235 mm

700 mm

TP 6711.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

800 mm

235 mm

700 mm

TP 6712.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

1200 mm

235 mm

700 mm

TP 6713.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

1600 mm

235 mm

700 mm

Desk units for 3-part assembly

TP 6714.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

600 mm

235 mm

700 mm

TP 6715.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

800 mm

235 mm

700 mm

TP 6716.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

1200 mm

235 mm

700 mm

TP 6717.500

Bục điều khiển điện Rittal Desk Units IP55 

1600 mm

235 mm

700 mm

Consoles for 3-part assembly

TP 6720.500

Bục điều khiển điện Rittal Consoles IP55 

600 mm

700 mm

240 mm

TP 6721.500

Bục điều khiển điện Rittal Consoles IP55 

800 mm

700 mm

240 mm

TP 6722.500

Bục điều khiển điện Rittal Consoles IP55 

1200 mm

700 mm

240 mm

TP 6723.500

Bục điều khiển điện Rittal Consoles IP55 

1600 mm

700 mm

240 mm

 

Hãng sản xuất: RITTAL
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Tủ điện ghép TS8 Rittal
Liên Hệ
View: 9528
Part: TS8
Tủ điện nhỏ Rittal
Liên Hệ
View: 9528
Part: 0
Tủ điện cỡ trung AE Rittal
Liên Hệ
View: 9528
Part: AE
Tủ mạng TS-IT Rittal
Liên Hệ
View: 9528
Part: TS-IT
Tủ điện phòng nổ Exe Rittal
Liên Hệ
View: 9528
Part: KEL