Model: FIB Type A, 3+N-pole

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm FIB Type A

Pulsating AC/DC-sensitive type A
Rated short-circuit current: 10kA

Characteristic

Rated current

Product name

Article No

Characteristic B

06A

FIB 06/0,03/3+N-A

09955101

FIB 06/0,30/3+N-A

09955111

10A

FIB 10/0,03/3+N-A

09955102

FIB 10/0,30/3+N-A

09955112

13A

FIB 13/0,03/3+N-A

09955103

FIB 13/0,30/3+N-A

09955113

16A

FIB 16/0,03/3+N-A

09955104

FIB 16/0,30/3+N-A

09955114

20A

FIB 20/0,03/3+N-A

09955105

FIB 20/0,30/3+N-A

09955115

25A

FIB 25/0,03/3+N-A

09955106

FIB 25/0,30/3+N-A

09955116

32A

FIB 32/0,03/3+N-A

09955107

FIB 32/0,30/3+N-A

09955117

40A

FIB 40/0,03/3+N-A

09955108

FIB 40/0,30/3+N-A

09955118


Characteristic C

06A

FIC 06/0,03/3+N-A

09955121

FIC 06/0,30/3+N-A

09955131

10A

FIC 10/0,03/3+N-A

09955122

FIC 10/0,30/3+N-A

09955132

13A

FIC 13/0,03/3+N-A

09955123

FIC 13/0,30/3+N-A

09955133

16A

FIC 16/0,03/3+N-A

09955124

FIC 16/0,30/3+N-A

09955134

20A

FIC 20/0,03/3+N-A

09955125

FIC 20/0,30/3+N-A

09955135

25A

FIC 25/0,03/3+N-A

09955126

FIC 25/0,30/3+N-A

09955136

32A

FIC 32/0,03/3+N-A

09955127

FIC 32/0,30/3+N-A

09955137

40A

FIC 40/0,03/3+N-A

09955128

FIC 40/0,30/3+N-A

09955138

DRCBO 4 Hi 1

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

DRCBO 3 Type A, 1+N-Pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCBO 3 Type A
DRCBO 3 Type A KV, 1+N-Pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCBO 3 Type A KV