DRCBO 3 Type A KV, 1+N-Pole

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DRCBO 3 Type A KV

DRCBO 3 Type A KV, 1+N-Pole
Pulsating AC/DC-sensitive type A, short-time delayed
Rated short-circuit current: 10kA

Characteristic

Rated current

Product name

Article No

Characteristic B

016A

DRCBO 3 B16/0,03/1N-A KV

09932404

025A

DRCBO 3 B25/0,03/1N-A KV

09932406

032A

DRCBO 3 B32/0,03/1N-A KV

09932407

040A

DRCBO 3 B40/0,03/1N-A KV

09932408

Characteristic C

016A

DRCBO 3 C16/0,03/1N-A KV

09932424

025A

DRCBO 3 C25/0,03/1N-A KV

09932426

032A

DRCBO 3 C32/0,03/1N-A KV

09932427

040A

DRCBO 3 C40/0,03/1N-A KV

09932428

Accessories: Hi 11, FAM 1

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Model: FIB Type A, 3+N-pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: FIB Type A
DRCBO 3 Type A, 1+N-Pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCBO 3 Type A