DRCBO 3 Type A, 1+N-Pole

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DRCBO 3 Type A

RCCB Whit  OverCurrent Protection (DRCBO)
DRCBO 3 Type A, 1+N-Pole 
Pulsating AC/DC-sensitive Type A
Rated short-circuit current: 10kA

Characteristic

Rated current

Product name

Article No

Characteristic B

006 A

DRCBO 3 B06/0,03/1N-A

09932101

010 A

DRCBO 3 B10/0,03/1N-A

09932102

013 A

DRCBO 3 B13/0,03/1N-A

09932103

016 A

DRCBO 3 B16/0,01/1N-A

09932144

DRCBO 3 B16/0,03/1N-A

09932104

DRCBO 3 B16/0,30/1N-A

09932114

Characteristic C

006 A

DRCBO 3 C06/0,03/1N-A

09932121

010 A

DRCBO 3 C10/0,03/1N-A

09932122

013 A

DRCBO 3 C13/0,03/1N-A

09932123

016 A

DRCBO 3 C16/0,01/1N-A

09932154

DRCBO 3 C16/0,03/1N-A

09932124

DRCBO 3 C16/0,30/1N-A

09932134

020 A

DRCBO 3 C20/0,03/1N-A

09932125

025 A

DRCBO 3 C25/0,03/1N-A

09932126

032 A

DRCBO 3 C32/0,03/1N-A

09932127

Accessories: Hi 11, FAM 1

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Model: FIB Type A, 3+N-pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: FIB Type A
DRCBO 3 Type A KV, 1+N-Pole
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCBO 3 Type A KV