MCB Model: DLS 6i, 4-pole B-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS-6i-4-pole

For industrial facilities, 10 kA
B-Characteristic
Rated short-circuit current: 10kA

Rated current

Model

Article number

6 A

DLS 6i B06-4

09916169

10 A

DLS 6i B10-4

09916171

13 A

DLS 6i B13-4

09916172

16 A

DLS 6i B16-4

09916173

20 A

DLS 6i B20-4

09916174

25 A

DLS 6i B25-4

09916175

32 A

DLS 6i B32-4

09916176

40 A

DLS 6i B40-4

09916177

50 A

DLS 6i B50-4

09916178

63 A

DLS 6i B63-4

09916179

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB Model: DLS-6i, 3-pole+1N, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole-1N
MCB Model:DLS 6i-2-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-2-pole
MCB Model: DLS-6h-C-1, 1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-1
MCB SIGMA
Liên Hệ
View: 9528
Part: MCB
MCB Model: DLS 6hsl, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6hsl
MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole
MCB Model:  DLS-6h-B-3, 3-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-3
MCB Model: DLS 6i-1-pole+N, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6i-1-pole-N