MCB Model: DLS-6i, 3-pole+1N, B-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS-6i-3-pole-1N

For industrial facilities, 10 kA
B-Characteristic
Rated short-circuit current: 10kA

Rated current

Model

Article number

6 A

DLS 6i B06-3+N

09916139

10 A

DLS 6i B10-3+N

09916141

13 A

DLS 6i B13-3+N

09916142

16 A

DLS 6i B16-3+N

09916143

20 A

DLS 6i B20-3+N

09916144

25 A

DLS 6i B25-3+N

09916145

32 A

DLS 6i B32-3+N

09916146

40 A

DLS 6i B40-3+N

09916147

50 A

DLS 6i B50-3+N

09916148

63 A

DLS 6i B63-3+N

09916149

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB SIGMA
Liên Hệ
View: 9528
Part: MCB
MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole
MCB Model: DLS-6i, 1-pole+1N, C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole-1N
MCB Model: DLS 6i, 2-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-2-pole
MCB Model:  DLS-6h-B-3, 3-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-3
MCB Model DLS-6h-B-1, 1-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-1
MCB Model: DLS 6hsl, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6hsl
MCB Model: DLS-6h-C-3, 3-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-3