MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS-6i-3-pole

For industrial facilities, 10 kA
B-Characteristic
Rated short-circuit current: 10kA

Rated current

Model

Article number

6 A

DLS 6i B06-3

09916109

10 A

DLS 6i B10-3

09916111

13 A

DLS 6i B13-3

09916112

16 A

DLS 6i B16-3

09916113

20 A

DLS 6i B20-3

09916114

25 A

DLS 6i B25-3

09916115

32 A

DLS 6i B32-3

09916116

40 A

DLS 6i B40-3

09916117

50 A

DLS 6i B50-3

09916118

63 A

DLS 6i B63-3

09916119

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB Model: DLS-6i-C-1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole
MCB Model: DLS-6i, 1-pole+1N, C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole-1N
MCB Model: DLS-6i, 3-pole+1N, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole-1N
MCB Model: DLS 6i, 4-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-4-pole
MCB SIGMA
Liên Hệ
View: 9528
Part: MCB
MCB Model: DLS-6h-C-1, 1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-1
MCB Model: DLS-6h-C-3, 3-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-3
MCB Model: DLS 6i-1-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6i-1-pole