MCB Model:DLS 6i-2-pole, B-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS-6i-2-pole

For industrial facilities
B-Characteristic 
Rated short-circuit current: 10kA

Rated current

Model

Article number

6 A

DLS 6i B06-2

09916079

10 A

DLS 6i B10-2

09916081

13 A

DLS 6i B13-2

09916082

16 A

DLS 6i B16-2

09916083

20 A

DLS 6i B20-2

09916084

25 A

DLS 6i B25-2

09916085

32 A

DLS 6i B32-2

09916086

40 A

DLS 6i B40-2

09916087

50 A

DLS 6i B50-2

09916088

63 A

DLS 6i B63-2

09916089

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole
MCB Model:  DLS-6h-B-3, 3-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-3
MCB Model: DLS-6h-C-3, 3-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-3
MCB Model: DLS 6i, 4-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-4-pole
MCB Model: DLS-6i-C-1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole
MCB Model DLS-6h-B-1, 1-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-1
MCB Model: DLS-6i, 1-pole+1N, C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole-1N
MCB Model: DLS-6h-C-1, 1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-1