MCB Model: DLS-6h-C-3, 3-pole C-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS-6h-C-3

For Commercial Sector Applications
C-Characteristic
Rated short-circuit current: 6kA

Rated current

Model

Article number

6 A

DLS 6h C06-3

09914289

10 A

DLS 6h C10-3

09914291

13 A

DLS 6h C13-3

09914292

16 A

DLS 6h C16-3

09914293

20 A

DLS 6h C20-3

09914294

25 A

DLS 6h C25-3

09914295

32 A

DLS 6h C32-3

09914296

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB Model: DLS 6i-1-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6i-1-pole
MCB Model: DLS 6i-1-pole+N, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6i-1-pole-N
MCB Model DLS-6h-B-1, 1-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-1
MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole
MCB Model:  DLS-6h-B-3, 3-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-3
MCB Model:DLS 6i-2-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-2-pole
MCB Model: DLS 6hsl, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6hsl
MCB Model: DLS 6i, 2-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-2-pole