MCB Model: DLS 6i-1-pole B-Characteristic

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DLS 6i-1-pole

For industrial facilities,
B-Characteristic 
Rated short-circuit current: 10kA

Rated current

Model

Article number

2 A

DLS 6i B02-1

09916013

4 A

DLS 6i B04-1

09916017

6 A

DLS 6i B06-1

09916019

8 A

DLS 6i B08-1

09916020

10 A

DLS 6i B10-1

09916021

13 A

DLS 6i B13-1

09916022

16 A

DLS 6i B16-1

09916023

20 A

DLS 6i B20-1

09916024

25 A

DLS 6i B25-1

09916025

32 A

DLS 6i B32-1

09916026

40 A

DLS 6i B40-1

09916027

50 A

DLS 6i B50-1

09916028

63 A

DLS 6i B63-1

09916029

 

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

MCB Model: DLS 6hsl, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6hsl
MCB Model: DLS-6h-C-1, 1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-C-1
MCB Model: DLS-6i-3-pole, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-3-pole
MCB Model: DLS 6i-1-pole+N, B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS 6i-1-pole-N
MCB Model:  DLS-6h-B-3, 3-pole B-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6h-B-3
MCB Model: DLS 6i, 2-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-2-pole
MCB Model: DLS-6i, 1-pole+1N, C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole-1N
MCB Model: DLS-6i-C-1-pole C-Characteristic
Liên Hệ
View: 9528
Part: DLS-6i-C-1-pole