RCCB DFS 4 A EV

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DFS 4 A EV

Residual current circuit-breakers DFS 4 A EV, two- and four-pole
Pulsating AC/DC-sensitive type A, with DC tripping threshold 6 mA, for electromobility

Rated current

Model

Rated residual current

Article number

025A

DFS 4 025-2/0,03-A EV

IΔn = 0.03 A

09124018

040A

DFS 4 040-4/0,03-A EV

IΔn = 0.03 A

09134818

063A

DFS 4 063-4/0,03-A EV

IΔn = 0.03 A

09144818

Accessories: DHi 11, WES, KA-DFS 2, Labelling Software DLS 6, DFS 2/4

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

RCCB Series DFS 2 A S
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A S
RCCB DFS 4 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A Twin
RCCB Series DFS 2 A FT
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A FT
RCCB Series DFS 2 A
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A
RCCB Series DRCCB 5 STR
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCCB 5 STR
RCCB DFS 2 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A Twin
RCCB DFS 2 A KV Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A KV Twin
RCCB DFS 4 A
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A