RCCB DFS 4 A S Twin

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DFS 4 A S Twin

Pulsating AC/DC-sensitive type A, selective, Twin-version

Rated current (AC)

Model

Rated residual current I∆n

Article number

040A

DFS 4 040-4/0,30-A S Twin

IΔn = 0.30 A

09136815

DFS 4 040-4/0,50-A S Twin

IΔn = 0.50 A

09137815

063A

DFS 4 063-4/0,30-A S Twin

IΔn = 0.30 A

09146815

DFS 4 063-4/0,50-A S Twin

IΔn = 0.50 A

09147815

Accessories: DHi 11, WES, KA-DFS 2, Labelling Software DLS 6, DFS 2/4

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

RCCB DFS 4 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A KV
RCCB DFS 2 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A Twin
RCCB DFS 4 A NA
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A NA
RCCB Series DFS 2 A
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A
RCCB DFS 4 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A Twin
RCCB DFS 4 A V
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A V
RCCB Series DFS 2 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A KV
RCCB DFS 4 A FT
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A FT