RCCB DFS 4 A Twin

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DFS 4 A Twin

Residual current circuit-breakers DFS 4 A Twin, four-pole
Pulsating AC/DC-sensitive type A, Twin-version

Rated current

Model

Rated residual current

Article number

016A

DFS 4 016-4/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09114810

 

025A

 

DFS 4 025-4/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09124810

DFS 4 025-4/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09126810

 

040A

DFS 4 040-4/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09134810

DFS 4 040-4/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09136810

 

063A

DFS 4 063-4/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09144810

DFS 4 063-4/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09146810

Accessories: DHi 11, WES, KA-DFS 2, Labelling Software DLS 6, DFS 2/4

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

RCCB DFS 4 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A KV
RCCB DFS 4 A FT
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A FT
RCCB DFS 2 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A Twin
RCCB DFS 4 A NA
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A NA
RCCB Series DFS 2 A FT
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A FT
RCCB DFS 4 A S Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A S Twin
RCCB Series DFS 2 A S
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A S
RCCB Series DRCCB 5 STR
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCCB 5 STR