RCCB DFS 4 A FT

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DFS 4 A FT

Pulsating AC/DC-sensitive type A, with remote-tripping function

Rated current (AC)

Model

Rated residual current I∆n

Article number

016A

DFS 4 016-4/0,01-A FT

IΔn = 0.01 A

09112921

DFS 4 016-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09114921

025A

DFS 4 025-4/0,01-A FT

IΔn = 0.01 A

09122921

DFS 4 025-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09124921

DFS 4 025-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09125921

DFS 4 025-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09126921

DFS 4 025-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09127921

040A

DFS 4 040-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09134921

DFS 4 040-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09135921

DFS 4 040-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09136921

DFS 4 040-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09137921

063A

DFS 4 063-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09144921

DFS 4 063-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09145921

DFS 4 063-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09146921

DFS 4 063-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09147921

080A

DFS 4 080-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09154921

DFS 4 080-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09155921

DFS 4 080-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09156921

DFS 4 080-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09157921

100A

DFS 4 100-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09164921

DFS 4 100-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09165921

DFS 4 100-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09166921

DFS 4 100-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09167921

125A

DFS 4 125-4/0,03-A FT

IΔn = 0.03 A

09174921

DFS 4 125-4/0,10-A FT

IΔn = 0.10 A

09175921

DFS 4 125-4/0,30-A FT

IΔn = 0.30 A

09176921

DFS 4 125-4/0,50-A FT

IΔn = 0.50 A

09177921

Accessories: WES, KA-DFS 2, Labelling Software DLS 6, DFS 2/4

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

RCCB Series DRCCB 5 ST
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCCB 5 ST
RCCB DFS 4 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A KV
RCCB DFS 2 A  S Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A S Twin
RCCB DFS 4 A S Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A S Twin
RCCB DFS 2 A KV Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A KV Twin
RCCB Series DRCCB 5 STR
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCCB 5 STR
RCCB DFS 4 A W
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A W
RCCB DFS 4 A V
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A V