RCCB DFS 2 A Twin

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm DFS 2 A Twin

Pulsating AC/DC-sensitive type A, Twin-version
Design requirements/Standards: DIN VDE 0636, IEC 60269, DIN EN 61008-1, VDE 0664-10
Rated current (AC)
 
Model
 

Rated residual current I∆n

Article number

016A

DFS 2 016-2/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09114010

DFS 2 016-2/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09116010

025A

 

DFS 2 025-2/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09124010

DFS 2 025-2/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09126010

040A

DFS 2 040-2/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09134010

DFS 2 040-2/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09136010

063A

DFS 2 063-2/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09144010

DFS 2 063-2/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09146010

080A

DFS 2 080-2/0,03-A Twin

IΔn = 0.03 A

09154010

DFS 2 080-2/0,30-A Twin

IΔn = 0.30 A

09156010

Hãng sản xuất: DOEPKE
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

RCCB DFS 4 A FT
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A FT
RCCB Series DFS 2 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A KV
RCCB DFS 4 A S Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A S Twin
RCCB DFS 4 A EV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A EV
RCCB DFS 4 A KV
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A KV
RCCB DFS 2 A  S Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 2 A S Twin
RCCB Series DRCCB 5 ST
Liên Hệ
View: 9528
Part: DRCCB 5 ST
RCCB DFS 4 A Twin
Liên Hệ
View: 9528
Part: DFS 4 A Twin