Cầu đấu dây YBK 6

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 6

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     8 mm
Length   64 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  38.5 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage  750 V ~
Nominal Current   41 A
Cross Section      6 mm2
Norm                     EN60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        6 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage   600 V ~
Nominal Current    35 A
Cross Section       AWG/22-8 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       6 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  10 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     6 mm2
AWG Conductor Range                     22-8
Connection Type                                spring/yaylı
Insulation Stripping length                  12 mm
Tightening torque                                --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 95
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 95
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 8
Cầu đấu dây PYK 1.5 MC
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 MC
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 11
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2..5CS 11
Cầu đấu dây CTP 2.5-2F
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5-2F
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 15
Cầu đấu dây AVK 150 B 150 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 150 B
Cầu đấu dây YBK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 10