Cầu đấu dây YBK 2.5T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 2.5T

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     5 mm
Length   51.00 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  35.50 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       2.5 mm2
Norm                     EN60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        2.5 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       AWG/22-12 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       2.5 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  spring/yaylı
Insulation Stripping length                   10 mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây CTP 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5E
Cầu đấu dây PYK 1.5M
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5M
Cầu đấu dây YBK 2.5 CX2
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 CX2
Cầu đấu dây PYK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4T
Cầu đấu dây PYK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 6
Cầu đấu dây AVK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 6
Cầu đấu dây AVK 25 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 25 RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15