Cầu đấu dây YBK 2.5 CLD

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 2.5 CLD

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     5 mm
Length   81.40 mm
Height (MR 35x7.5)  35.50 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage   110 AC V ~
Nominal Current    24 A
Cross Section       2.5 mm2
Norm                     EN60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section         2.5 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current     20 A
Cross Section         22-12
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section         2.5 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  spring/yaylı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 6
Cầu đấu dây CTP 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5E
Cầu đấu dây PTP 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PTP 2.5T
Cầu đấu dây AVK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 10
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15
Cầu đấu dây PYK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 10
Cầu đấu dây AVK 16
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16
Cầu đấu dây AVK PB 240
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 240