Cầu đấu dây AVK 35I RDS

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 35I RDS

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 16 mm
Length 62 mm
Height (MR 35x7.5) 68.30 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 1000 V ~
Nominal Current 125 A
Cross Section 35 mm2
Norm EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 35 mm2
VDE Norm IEC 60947-7-1
UL/ CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 35
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 35
Connection Data
Minimum solid strand cross section 6 mm2
Maximum solid Strand cross section 50 mm2
Minimum fine Strand cross section 6 mm2
Maximum fine strand cross section 35 mm2
AWG Conductor Range 10-2
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 18 mm
Tightening torque 4.0/6.0 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 2.5 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 ET
Cầu đấu dây PYK 3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 3S
Cầu đấu dây PYK 4S (5x25)
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4S-5x25
Cầu đấu dây AVK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 10
Cầu đấu dây AVK 16
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16
Cầu đấu dây AVK 50
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50
Cầu đấu dây AVK PB 70 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 70 RD
Cầu đấu dây YBK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4T