Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm SG-PT 2.5 12

General Product Information 
Insulating material: PA
Inflammability class acc. to UL 94: V0
Dimensions 
Width                         62.40 mm
Length                       17.50 mm
Height                        41.90 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    500 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.08 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.14 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       28-12
Connection Type                                  Spring - Cross connection
Insulation Stripping length                   8-10  mm
Tightening torque                                 --- Nm
Product details

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

PIK 2,5 N – Code: 317 109
Liên Hệ
View: 9528
Part: 317 109
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 7
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 7
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 8
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 6
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 1
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 1
Cầu đấu dây AVK 50
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50
Cầu đấu dây PYK 2.5 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5 ET
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 10