Cầu đấu dây SG-PT 2.5G 1R

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm SG-PT 2.5G 1R

General Product Information 
Insulating material: PA
Inflammability class acc. to UL 94: V0
Dimensions 
Width                         5.2 mm
Length                       17.50 mm
Height                        41.90 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    500 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.08 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.14 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       28-12
Connection Type                                  Spring - Cross connection
Insulation Stripping length                   8-10  mm
Tightening torque                                 --- Nm
Product details

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12
Cầu đấu dây PYK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4
Cầu đấu dây PYK 2.5A
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5A
Cầu đấu dây PYKM 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYKM 2.5T
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 13
Cầu đấu dây PYK 4E
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4E
Cầu đấu dây CTP 2.5EA
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5EA