Cầu đấu dây PYKM 2.5

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYKM 2.5

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         5 mm
Length                       37.7 mm
Height (MR 32)         31.8 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    800 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     600 V ~
Nominal Current      20 A
Cross Section         AWG/22-12
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     4 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 16 RD 16 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16 RD
Cầu đấu dây AVK PB 95
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 95
Cầu đấu dây AVK PB 70 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 70 RD
Cầu đấu dây AVK 35T IRDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35T IRDS
Cầu đấu dây SC-PTS 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SC-PTS 2.5
Cầu đấu dây AVK 4R
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4R
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 5
Cầu đấu dây AVK Y6
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y6