Cầu đấu dây PYKM 2.5

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYKM 2.5

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         5 mm
Length                       37.7 mm
Height (MR 32)         31.8 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    800 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     600 V ~
Nominal Current      20 A
Cross Section         AWG/22-12
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     4 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 13
Cầu đấu dây AVK 4R
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4R
Cầu đấu dây PYK 1.5MT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5MT
Cầu đấu dây AVK 35 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35 RD
Cầu đấu dây CTP 2.5EA
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5EA
Cầu đấu dây SG-PT 2.5G 1R
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5G 1R
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 14
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 14
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 5