Cầu đấu dây PYK 6T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 6T

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         8 mm
Length                       65.6 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  46.2 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        6 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         6 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         6
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  10 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     10 mm2
AWG Conductor Range                       20-8
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   13  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 4ILD
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4ILD
Cầu đấu dây PYK 1.5MT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5MT
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 1L
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 1L
Cầu đấu dây PTP 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: PTP 2.5
Cầu đấu dây AVK 240 B 240 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 240 B
Cầu đấu dây PYK 1,5 ME
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 ME
Cầu đấu dây PYK 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5E
Cầu đấu dây AVK 35T IRDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35T IRDS