Cầu đấu dây PYK 6T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 6T

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         8 mm
Length                       65.6 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  46.2 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        6 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         6 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         6
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  10 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     10 mm2
AWG Conductor Range                       20-8
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   13  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 13
Cầu đấu dây AVK 70RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 70RD
Cầu đấu dây AVK 35I RDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35I RDS
Cầu đấu dây YBK 2.5CT
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5CT
Cầu đấu dây AVK Y4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y4
Cầu đấu dây AVK 16T RD 16 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16T RD
Cầu đấu dây YBK 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5E