Cầu đấu dây PYK 2.5T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 2.5T

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         5 mm
Length                       53.3 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  43 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         AWG 22-12
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     4 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK PB 150
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 150
Cầu đấu dây AVK 16T RD 16 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16T RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 13
Cầu đấu dây PYK 2.5A
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5A
Cầu đấu dây AVK 35T IRDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35T IRDS
Cầu đấu dây CTP 2.5EA
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5EA
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 2
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 2
Cầu đấu dây YBK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4