Cầu đấu dây PYK 2.5E

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 2.5E

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         6 mm
Length                       64.85 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  43 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    800 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     600 V ~
Nominal Current      20 A
Cross Section         AWG 22-12
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     4 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm
Product details

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 16 RD 16 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 16 RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 8
Cầu đấu dây AVK 50
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50
Cầu đấu dây CTP 2.5-2FK
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5-2FK
Cầu đấu dây YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP
Cầu đấu dây AVK 95
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 95
Cầu đấu dây AVK Y4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y4
Cầu đấu dây PYK 1.5MT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5MT