Cầu đấu dây PYK 2.5 CD-A

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 2.5 CD-A

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         5 mm
Length                       76.40 mm
Height (MR 32)         50,05 mm
Height (MR 35x7.5)  43.00 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    800 V ~
Nominal Current     0.5 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         --- mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.34 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.34 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       22-11
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 4T RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4T RD
Cầu đấu dây YBK 2.5 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 ET
Cầu đấu dây CTP 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5E
Cầu đấu dây YBK 2.5-3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S
Cầu đấu dây PYK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 10
Cầu đấu dây AVK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 8
Cầu đấu dây SG-PT 2,5 2
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2,5 2