Cầu đấu dây CTP 2.5CT

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm CTP 2.5CT

General Product Information 
Insulating material: PA
Inflammability class acc. to UL 94: V0
Dimensions 
Width                         5.2 mm
Length                       65.00 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  37.30 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 61984 / IEC 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.08 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.14 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       28-12
Connection Type                                  Spring - Cross connection
Insulation Stripping length                   8-10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 2.5
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 11
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2..5CS 11
Cầu đấu dây SC-PTS 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SC-PTS 2.5
Cầu đấu dây PYK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 6
Cầu đấu dây AVK 50 T 50 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50 T
Cầu đấu dây YBK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4T
Cầu đấu dây AVK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4
Cầu đấu dây PYK 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5T