Cầu đấu dây YBK 6T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 6T

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     8 mm
Length   64.00 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  38.50 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       6 mm2
Norm                     EN60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        6 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       AWG/22-8 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       6 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  10 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     6 mm2
AWG Conductor Range                       22-8
Connection Type                                  spring/yaylı
Insulation Stripping length                   13  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây CTP 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5
Cầu đấu dây YBK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 6
Cầu đấu dây SG-PT 2,5 2
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2,5 2
Cầu đấu dây AVK 35I RDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35I RDS
Cầu đấu dây CTP 2.5CT
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5CT
Cầu đấu dây AVK 150
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 150
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 4