Cầu đấu dây YBK 4T

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 4T

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     6 mm
Length   55.00 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  37.00 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       4 mm2
Norm                     EN60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        4 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       AWG/22-10 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       4 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  6 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     4 mm2
AWG Conductor Range                       22-10
Connection Type                                  spring/yaylı
Insulation Stripping length                   12  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 4S (5x25)
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4S-5x25
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 14
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 14
Cầu đấu dây PYK 1,5 ME
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 ME
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 3
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 3
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 7
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 7
Cầu đấu dây CTP 2.5-2FK
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5-2FK
Cầu đấu dây PYK 10T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 10T
Cầu đấu dây PYK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 10