Cầu đấu dây YBK 2.5 ET

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm YBK 2.5 ET

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     5 mm
Length   81.40 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  35.50 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       2.5 mm2
Norm                     EN60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        2.5 mm2
VDE Norm              ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       AWG/22-12 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage   --- V ~
Nominal Current    --- A
Cross Section       2.5 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       22-12
Connection Type                                  spring/yaylı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4T
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 14
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 14
Cầu đấu dây AVK 4R
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4R
Cầu đấu dây AVK 150
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 150
Cầu đấu dây AVK 240
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 240
Cầu đấu dây YBK 2.5 CX2
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 CX2
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 1L
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 1L
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12