Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 14

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm SG-PT 2.5CS 14

General Product Information 
Insulating material: PA
Inflammability class acc. to UL 94: V0
Dimensions 
Width                         72.8 mm
Length                       20.80 mm
Height (MR 32) 41,90 mm
Height (MR 35x7.5) --- mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    500 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.08 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.14 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       28-12
Connection Type                                  Spring connection
Insulation Stripping length                   8-10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây CTP 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5T
Cầu đấu dây AVK 240 B 240 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 240 B
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 3
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 3
Cầu đấu dây AVK PB 50
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 50
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 9
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 9
Cầu đấu dây PYK 1.5 MC
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 MC
Cầu đấu dây AVK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 10
Cầu đấu dây YBK 2.5 CX2
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 CX2