Cầu đấu dây SG-PT 2.5 13

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm SG-PT 2.5 13

General Product Information 
Insulating material: PA
Inflammability class acc. to UL 94: V0
Dimensions 
Width                         67.60 mm
Length                       17.50 mm
Height                        41.90 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    500 V ~
Nominal Current     24 A
Cross Section        2.5 mm2
Norm                       IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.08 mm2
Maximum solid Strand cross section  4 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.14 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       28-12
Connection Type                                  Spring - Cross connection
Insulation Stripping length                   8-10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12
Cầu đấu dây AVK 4T RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4T RD
Cầu đấu dây AVK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 6
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 4
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 8
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15
Cầu đấu dây AVK 35 RDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35 RDS
Cầu đấu dây AVK Y4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y4