Cầu đấu dây PYK 16

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 16

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         12 mm
Length                       81.45 mm
Height (MR 32)         57.00 mm
Height (MR 35x7.5)  49.50 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    1000 V ~
Nominal Current     76 A
Cross Section        25 mm2
Norm                       IEC 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         --- mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  25 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     16 mm2
AWG Conductor Range                       4
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   18  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 10
Cầu đấu dây PYK 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 10
Cầu đấu dây PYK 3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 3S
Cầu đấu dây PYK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4T
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 3
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 3
Cầu đấu dây AVK 240 B 240 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 240 B
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15
Cầu đấu dây YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S LD 24 VDC PNP