Cầu đấu dây PYK 4S (5x25)

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 4S-5x25

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         8 mm
Length                       63.10 mm
Height (MR 35x7.5)  61.10 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     10 A
Cross Section        4 mm2
Norm                       EN60947-7-3
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         4 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         4
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         4
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  6 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     6 mm2
AWG Conductor Range                       22-10
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây AVK 10RD 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 10RD 4
Cầu đấu dây AVK 35 T RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35 T RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 3
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 3
Cầu đấu dây YBK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4T
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 14
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 14
Cầu đấu dây PYK 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5E
Cầu đấu dây CTP 2.5-2F
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5-2F
Cầu đấu dây AVK PB 70 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 70 RD