Cầu đấu dây PYK 4E

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 4E

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         6 mm
Length                       70.80 mm
Height (MR 35x7.5)  44.00 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    800 V ~
Nominal Current     32 A
Cross Section        4 mm2
Norm                       EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         4 mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     600 V ~
Nominal Current      30 A
Cross Section         AWG 22-10
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     800 V ~
Nominal Current      30 A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  6 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     6 mm2
AWG Conductor Range                       22-10
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15
Cầu đấu dây AVK 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 2.5
Cầu đấu dây AVK PB 70 RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 70 RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 4
Cầu đấu dây AVK Y6
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y6
Cầu đấu dây PYK 2.5CT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5CT
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 1
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 1
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 10
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 10