Cầu đấu dây PYK 4 ET

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 4 ET

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         6 mm
Length                       70.80 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  44.00 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        --- mm2
Norm                       IEC 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         --- mm2
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         ---
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  6 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     6 mm2
AWG Conductor Range                       22-10
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5G 1M
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5G 1M
Cầu đấu dây PYK 1,5 ME
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 ME
Cầu đấu dây YBK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4
Cầu đấu dây AVK 10RD 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 10RD 4
Cầu đấu dây AVK Y4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK Y4
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 8
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 8
Cầu đấu dây  PYK 6T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 6T
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 7
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 7