Cầu đấu dây PYK 1.5 MET

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm PYK 1.5 MET

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width                         4.2 mm
Length                       63.60 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  37.80 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage    --- V ~
Nominal Current     --- A
Cross Section        1.5 mm2
Norm                       EN60947-7-1/EN60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         1.5
VDE Norm               ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         1.5
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         1.5
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section  2.5 mm2
Minimum fine Strand cross section     0.5 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                       22-14
Connection Type                                  practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Insulation Stripping length                   10  mm
Tightening torque                                 --- Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây CTP 2.5-2F
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5-2F
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 11
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2..5CS 11
Cầu đấu dây PYK 4S (5x25)
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4S-5x25
Cầu đấu dây AVK 2.5 R
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 2.5 R
Cầu đấu dây PYK 4 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4 ET
Cầu đấu dây PYK 2,5 C
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2,5 C
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 7
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 7
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 1L
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 1L