Cầu đấu dây AVK 2.5T RD

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 2.5T RD

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width     5.75 mm
Length   42 mm
Height (MR 32)         --- mm
Height (MR 35x7.5)  44.4 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5 mm2
Norm                        EN 60947-7-1
VDE Technical Data 
Nominal Voltage      --- V ~
Nominal Current       --- A
Cross Section          2.5 mm2
VDE Norm                ---
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         2.5 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section   4 mm2
Minimum fine Strand cross section     1.5 mm2
Maximum fine strand cross section     2.5 mm2
AWG Conductor Range                     26-12
Connection Type                                screw/vidalı
Insulation Stripping length                  10 mm
Tightening torque                                 0.4 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 6
Cầu đấu dây AVK 4GD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4GD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12
Cầu đấu dây YBK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4
Cầu đấu dây CTP 2.5CT
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5CT
Cầu đấu dây PYKM 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYKM 2.5T
Cầu đấu dây AVK 35 RDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35 RDS
Cầu đấu dây AVK 4R
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4R