Cầu đấu dây AVK 2.5 R

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 2.5 R

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 5 mm
Length 57.50 mm
Height (MR 32) --- mm
Height (MR 35x7.5) 44.20 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 800 V ~
Nominal Current 24 A
Cross Section 2.5 mm2
Norm IEC 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 2.5 mm2
VDE Norm ---
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 2.5 mm2
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 2.5 mm2
Connection Data
Minimum solid strand cross section 0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section 4 mm2
Minimum fine Strand cross section 0.5 mm2
Maximum fine strand cross section 4 mm2
AWG Conductor Range 26-12
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 10 mm
Tightening torque 0.4/0.6 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4
PIK 2,5 NT – Code: 336 560
Liên Hệ
View: 9528
Part: 336 560
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 9
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 9
Cầu đấu dây YBK 2.5-3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 1
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 1
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 15
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 4
Cầu đấu dây AVK PB 240
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 240