Cầu đấu dây AVK 2.5

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 2.5

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 5 mm
Length 44.2 mm
Height (MR 32) --- mm
Height (MR 35x7.5) 44.5 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 750 V ~
Nominal Current 24 A
Cross Section 2.5 mm2
Norm IEC 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage 750 V ~
Nominal Current 24 A
Cross Section 2.5 mm2
VDE Norm IEC 60947-7-1
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage 600 V ~
Nominal Current 20 A
Cross Section AWG/26-12 mm2
ATEX Technical Data
Nominal Voltage 630 V ~
Nominal Current 21 A
Cross Section 2.5 mm2
Connection Data
Minimum solid strand cross section 0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section 4 mm2
Minimum fine Strand cross section 1.5 mm2
Maximum fine strand cross section 2.5 mm2
AWG Conductor Range 26-12
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 10 mm
Tightening torque 0.4 Nm.

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 4T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 4T
Cầu đấu dây SG-PT 2,5 2
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2,5 2
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 7
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 7
Cầu đấu dây PYK 1.5 MCT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 MCT
Cầu đấu dây YBK 2.5T
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5T
Cầu đấu dây YBK 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5E
Cầu đấu dây CTP 2.5EA
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5EA
Cầu đấu dây PYK 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5