Cầu đấu dây AVK PB 70 RD

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK PB 70 RD

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 22 mm
Length 135.40 mm
Height (MR 35x7.5) 82.50 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 1000 V ~
Nominal Current 192 A
Cross Section 70 mm2
Norm EN 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 70 mm2
VDE Norm ---
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 70
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 70
Connection Data
Minimum solid strand cross section 16 mm2
Maximum solid Strand cross section 70 mm2
Minimum fine Strand cross section 16 mm2
Maximum fine strand cross section 70 mm2
AWG Conductor Range 6
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 24 mm
Tightening torque 6-10 Nm
Product details

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5 12
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 12
Cầu đấu dây AVK 35T IRDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35T IRDS
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 13
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 5
Cầu đấu dây AVK 70RD
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 70RD
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 15
Cầu đấu dây SG-PT 2.5G 1M
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5G 1M
Cầu đấu dây SG-PT 2.5G 1R
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5G 1R