Cầu đấu dây AVK PB 240

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK PB 240

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 36 mm
Length 135.40 mm
Height (MR 35x7.5) 123.80 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 1000 V ~
Nominal Current 415 A
Cross Section 240 mm2
Norm EN 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 240 mm2
VDE Norm ---
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 240
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 240
Connection Data
Minimum solid strand cross section 50 mm2
Maximum solid Strand cross section 240 mm2
Minimum fine Strand cross section 70 mm2
Maximum fine strand cross section 240 mm2
AWG Conductor Range 2/0-500
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 35 mm
Tightening torque 10-20 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây YBK 2.5C
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5C
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 15
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 15
Cầu đấu dây PYK 1.5 MET
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5 MET
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 9
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 9
Cầu đấu dây CTP 2.5ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5ET
Cầu đấu dây YBK 2.5-3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5-3S
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 4
Cầu đấu dây CTP 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5E