Cầu đấu dây AVK 35 TRDS

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 35 TRDS

General Product Information 
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions 
Width      16 mm
Length    62 mm
Height (MR 32)           --- mm
Height (MR 35x7.5)    68.3 mm
TSE / CE Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         35 mm2
Norm                        EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data 
Nominal Voltage      --- V ~
Nominal Current       --- A
Cross Section          35 mm2
VDE Norm                EN 60947-7-2
UL / CSA Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         35 mm2
ATEX Technical Data 
Nominal Voltage     --- V ~
Nominal Current      --- A
Cross Section         35 mm2
Connection Data 
Minimum solid strand cross section    1.5 mm2
Maximum solid Strand cross section   50 mm2
Minimum fine Strand cross section      1.5 mm2
Maximum fine strand cross section      50 mm2
AWG Conductor Range                       12-2
Connection Type                                  screw/vidalı
Insulation Stripping length                    18 mm
Tightening torque                                  4-8 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 2,5 C
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2,5 C
Cầu đấu dây PYK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4
Cầu đấu dây AVK 35I RDS
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 35I RDS
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5CS 5
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 13
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 13
Cầu đấu dây PYK 4 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4 ET
Cầu đấu dây YBK 2.5C
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5C
Cầu đấu dây SG-PT 2.5 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 4