Cầu đấu dây AVK 25 RD

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 25 RD

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 12 mm
Length 52.80 mm
Height (MR 32) --- mm
Height (MR 35x7.5) 58.70 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 750 V ~
Nominal Current 101 A
Cross Section 25 mm2
Norm                  EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 25 mm2
VDE Norm IEC 60947-7-1
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 25
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 25
Connection Data
Minimum solid strand cross section 1.5 mm2
Maximum solid Strand cross section 35 mm2
Minimum fine Strand cross section 1.5 mm2
Maximum fine strand cross section 35 mm2
AWG Conductor Range 12-2
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 14 mm
Tightening torque 2.0/3.0 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây SG-PT 2.5 11
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2.5 11
Cầu đấu dây YBK 2.5 CLD
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 CLD
Cầu đấu dây AVK PB 95
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 95
PIK 2,5 NT – Code: 336 560
Liên Hệ
View: 9528
Part: 336 560
PUK 3 SLD (NPN) – Code: 324 419
Liên Hệ
View: 9528
Part: 324419
Cầu đấu dây CTP 2.5E
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5E
Cầu đấu dây CTP 2.5CT
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5CT
Cầu đấu dây PYK 4E
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4E