Cầu đấu dây AVK PB 50

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK PB 50

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width     20 mm
Length   135.40 mm
Height (MR 35x7.5) 78.50 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 1000 V ~
Nominal Current 150 A
Cross Section 50 mm2
Norm EN 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 50 mm2
VDE Norm ---
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 50
ATEX Technical Data
Nominal Voltage --- V ~
Nominal Current --- A
Cross Section 50
Connection Data
Minimum solid strand cross section 16 mm2
Maximum solid Strand cross section 70 mm2
Minimum fine Strand cross section 25 mm2
Maximum fine strand cross section 50 mm2
AWG Conductor Range 6
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 24 mm
Tightening torque 6-10 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 1.5MT
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 1.5MT
Cầu đấu dây PYK 2.5 CD-A
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5 CD-A
Cầu đấu dây AVK 6
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 6
Cầu đấu dây AVK PB 95
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 95
Cầu đấu dây SC-PTS 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: SC-PTS 2.5
Cầu đấu dây SG-PT 2.5CS 11
Liên Hệ
View: 9528
Part: SG-PT 2..5CS 11
Cầu đấu dây AVK 50
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50
Cầu đấu dây PYK 3S
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 3S