Cầu đấu dây AVK 4R

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm AVK 4R

General Product Information
Insulating material: PA 66
Inflammability class acc. to UL 94: v2
Dimensions
Width 6 mm
Length 42.7 mm
Height (MR 32) --- mm
Height (MR 35x7.5) 44.4 mm
TSE / CE Technical Data
Nominal Voltage 750 V ~
Nominal Current 32 A
Cross Section 4 mm2
Norm IEC 60947-7-1
VDE Technical Data
Nominal Voltage 750 V ~
Nominal Current 32 A
Cross Section 4 mm2
VDE Norm IEC 60947-7-1
UL / CSA Technical Data
Nominal Voltage 600 V ~
Nominal Current 30 A
Cross Section 26-10
ATEX Technical Data
Nominal Voltage 630 V ~
Nominal Current 29 A
Cross Section 0.5
Connection Data
Minimum solid strand cross section 0.5 mm2
Maximum solid Strand cross section 6 mm2
Minimum fine Strand cross section 0.5 mm2
Maximum fine strand cross section 6 mm2
AWG Conductor Range 26-10
Connection Type screw/vidalı
Insulation Stripping length 10 mm
Tightening torque 0.5 Nm

Hãng sản xuất: KLEMSAN
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Cầu đấu dây PYK 2.5
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 2.5
Cầu đấu dây PYK 4 ET
Liên Hệ
View: 9528
Part: PYK 4 ET
Cầu đấu dây AVK PB 240
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK PB 240
Cầu đấu dây AVK 50 T 50 mm2
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 50 T
PIK 2,5 NT – Code: 336 560
Liên Hệ
View: 9528
Part: 336 560
Cầu đấu dây YBK 2.5 CD
Liên Hệ
View: 9528
Part: YBK 2.5 CD
Cầu đấu dây CTP 2.5C
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTP 2.5C
Cầu đấu dây AVK 4
Liên Hệ
View: 9528
Part: AVK 4