Biến tần ATV900

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm ATV900
Hãng sản xuất: SCHNEIDER
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Biến tần ATV900 Process
Ứng dụng: cẩu trục, máy nghiền, máy cuốn sợi…các ứng dụng đòi hỏi chính xác cao
Ưu việt: điều khiển tốc độ và moment.
Chức năng Master/Slave chia tải
Tích hợp sẵn truyền thông Modbus TCP & Ethernet, Modbus serial.
 

Động cơ

Dòng điện

Mã biến tần

Giá

ND: tải nhẹ
HD: tải nặng

HP

KW

Đầu vào
200V

Đầu ra
240

Điện áp Three-phase 200…240V 50/60Hz

ND

1

0.75

3

2.6

ATV930U07M3

Liên hệ

HD

0.5

0.4

1.7

1.5

Liên hệ

ND

2

1.5

5.9

5

ATV930U15M3

Liên hệ

HD

1

0.8

3.3

3

Liên hệ

ND

3

2.2

8.4

7.2

ATV930U22M3

Liên hệ

HD

2

1.5

6

5.3

Liên hệ

ND

-

3

11.5

9.9

ATV930U30M3

Liên hệ

HD

3

2.2

8.7

7.6

Liên hệ

ND

5

4

15.1

12.9

ATV930U40M3

Liên hệ

HD

-

3

11.7

10.2

Liên hệ

ND

7.5

5.5

20.2

17.1

ATV930U55M3

Liên hệ

HD

5

4

15.1

13

Liên hệ

ND

10

7.5

27.1

22.8

ATV930U75M3

Liên hệ

HD

7.5

5.5

20.2

17.1

Liên hệ

ND

15

11

39.3

32.9

ATV930D11M3

Liên hệ

HD

10

7.5

27.2

23.1

Liên hệ

ND

20

15

52.6

45.5

ATV930D15M3

Liên hệ

HD

15

11

40.1

34.3

Liên hệ

ND

25

18.5

66.7

54.5

ATV930D18M3

Liên hệ

HD

20

15

53.1

44.9

Liên hệ

ND

30

22

76

64.3

ATV930D22M3

Liên hệ

HD

25

18.5

64.8

54.5

Liên hệ

ND

40

30

104.7

88.6

ATV930D30M3

Liên hệ

HD

30

22

78.3

67.1

Liên hệ

ND

50

37

128

107.8

ATV930D37M3

Liên hệ

HD

40

30

104.7

88.6

Liên hệ

ND

60

45

155.1

130.4

ATV930D45M3

Liên hệ

HD

50

37

128.5

108.5

Liên hệ

IP21, Without braking unit, 3-phase supply voltage: 200…240VAC, 50/60Hz

ND

40

30

104.7

88.6

ATV930D30M3C

Liên hệ

HD

30

22

78.3

67.1

Liên hệ

ND

50

37

128

107.8

ATV930D37M3C

Liên hệ

HD

40

30

104.7

88.6

Liên hệ

ND

60

45

155.1

130.4

ATV930D45M3C

Liên hệ

HD

50

37

128.5

108.5

Liên hệ

ND

75

55

189

161

ATV930D55M3C

Liên hệ

HD

60

45

156

134

Liên hệ

ND

100

75

256

215

ATV930D75M3C

Liên hệ

HD

75

55

189

161

Liên hệ


Động cơ

Dòng điện

Mã biến tần, IP21

Giá

ND: tải nhẹ
HD: tải nặng

HP

KW

Đầu vào
380V

Đầu ra
480V

Điện áp Three-phase 380…480V 50/60Hz

ND

1

0.75

1.5

1.3

ATV930U07N4

Liên hệ

HD

0.5

0.4

0.9

0.8

Liên hệ

ND

2

1.5

3

2.6

ATV930U15N4

Liên hệ

HD

1

0.8

1.7

1.5

Liên hệ

ND

3

2.2

4.3

3.8

ATV930U22N4

Liên hệ

HD

2

1.5

3.1

2.9

Liên hệ

ND

-

3

5.8

5.1

ATV930U30N4

Liên hệ

HD

3

2.2

4.5

4

Liên hệ

ND

5

4

7.6

6.7

ATV930U40N4

Liên hệ

HD

-

3

6

5.4

Liên hệ

ND

7.5

5.5

10.4

9.1

ATV930U55N4

Liên hệ

HD

5

4

8

7.2

Liên hệ

ND

10

7.5

13.8

11.9

ATV930U75N4

Liên hệ

HD

7.5

5.5

10.5

9.2

Liên hệ

ND

15

11

19.8

17

ATV930D11N4

Liên hệ

HD

10

7.5

14.1

12.5

Liên hệ

ND

20

15

27

23.3

ATV930D15N4

Liên hệ

HD

15

11

20.6

18.1

Liên hệ

ND

25

18.5

33.4

28.9

ATV930D18N4

Liên hệ

HD

20

15

27.7

24.4

Liên hệ

ND

30

22

39.6

34.4

ATV930D22N4

Liên hệ

HD

25

18.5

34.1

29.9

Liên hệ

ND

40

30

53.3

45.9

ATV930D30N4

Liên hệ

HD

30

22

40.5

35.8

Liên hệ

ND

50

37

66.2

57.3

ATV930D37N4

Liên hệ

HD

40

30

54.8

48.3

Liên hệ

ND

60

45

79.8

69.1

ATV930D45N4

Liên hệ

HD

50

37

67.1

59

Liên hệ

ND

75

55

97.2

84.2

ATV930D55N4

Liên hệ

HD

60

45

81.4

71.8

Liên hệ

ND

100

75

131.3

112.7

ATV930D75N4

Liên hệ

HD

75

55

98.8

86.9

Liên hệ

ND

125

90

156.2

135.8

ATV930D90N4

Liên hệ

HD

100

75

134.3

118.1

Liên hệ

ND

350

220

397

324

ATV930C22N4C

Liên hệ

HD

250

160

296

246

Liên hệ

IP21, Without braking unit, 3-phase supply voltage: 380…480VAC, 50/60Hz

ND

75

55

97.2

84.2

ATV930D55N4C

Liên hệ

HD

60

45

81.4

71.8

Liên hệ

ND

100

75

131.3

112.7

ATV930D75N4C

Liên hệ

HD

75

55

98.8

86.9

Liên hệ

ND

125

90

156.2

135.8

ATV930D90N4C

Liên hệ

HD

100

75

134.3

118.1

Liên hệ

ND

150

110

201

165

ATV930C11N4C

Liên hệ

HD

125

90

170

143

Liên hệ

ND

200

132

237

213

ATV930C13N4C

Liên hệ

HD

150

110

201

165

Liên hệ

ND

250

160

284

162

ATV930C16N4C

Liên hệ

HD

200

132

237

213

Liên hệ

ND

350

220

397

324

ATV930C22N4C

Liên hệ

HD

250

160

296

246

Liên hệ

ND

400

250

451

366

ATV930C25N4C

Liên hệ

HD

350

220

365

301

Liên hệ

ND

500

315

569

461

ATV930C31N4C

Liên hệ

HD

400

250

457

375

Liên hệ

Sản phẩm nổi bật

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm