Khởi động mềm ATS48

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm ATS48
Hãng sản xuất: SCHNEIDER
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Ứng dụng: Bơm, quạt, băng tải, máy nén khí và các loại máy móc có quán tính cao.
Ưu việt: tích hợp truyền thông và tích hợp nhiều chức năng.
Điện áp: 230…415VAC, 50/60Hz. Khởi động và dừng mềm từ 17A…1200A.

Động cơ

Dòng điện
(A)

Mã khởi động mềm

Giá

Ứng dụng

230V
KW

400V
KW

Tải nặng

3

5.5

12

ATS48D17Q

Liên hệ

Tải nhẹ

4

7.5

17

Tải nặng

4

7.5

17

ATS48D22Q

Liên hệ

Tải nhẹ

5.5

11

22

Tải nặng

5.5

11

22

ATS48D32Q

Liên hệ

Tải nhẹ

7.5

15

32

Tải nặng

7.5

15

32

ATS48D38Q

Liên hệ

Tải nhẹ

9

18.5

38

Tải nặng

9

18.5

38

ATS48D47Q

Liên hệ

Tải nhẹ

11

22

47

Tải nặng

11

22

47

ATS48D62Q

Liên hệ

Tải nhẹ

15

30

62

Tải nặng

15

30

62

ATS48D75Q

Liên hệ

Tải nhẹ

18.5

37

75

Tải nặng

18.5

37

75

ATS48D88Q

Liên hệ

Tải nhẹ

22

45

88

Tải nặng

22

45

88

ATS48C11Q

Liên hệ

Tải nhẹ

30

55

110

Tải nặng

30

55

110

ATS48C14Q

Liên hệ

Tải nhẹ

37

75

140

Tải nặng

37

75

140

ATS48C17Q

Liên hệ

Tải nhẹ

45

90

170

Tải nặng

45

90

170

ATS48C21Q

Liên hệ

Tải nhẹ

55

110

210

Tải nặng

55

110

210

ATS48C25Q

Liên hệ

Tải nhẹ

75

132

250

Tải nặng

75

132

250

ATS48C32Q

Liên hệ

Tải nhẹ

90

160

320

Tải nặng

90

160

320

ATS48C41Q

Liên hệ

Tải nhẹ

110

220

410

Tải nặng

110

220

410

ATS48C48Q

Liên hệ

Tải nhẹ

132

250

480

Tải nặng

132

250

480

ATS48C59Q

Liên hệ

Tải nhẹ

160

315

590

Tải nặng

160

315

590

ATS48C66Q

Liên hệ

Tải nhẹ

-

355

660

Tải nặng

-

355

660

ATS48C79Q

Liên hệ

Tải nhẹ

220

400

790

Tải nặng

220

400

790

ATS48M10Q

Liên hệ

Tải nhẹ

250

500

1000

Tải nặng

250

500

1000

ATS48M12Q

Liên hệ

Tải nhẹ

355

630

1200

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm