Bộ chuyển đổi nhiệt độ và vận tốc không khí A2G - 20

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm 0

Ứng dụng: Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và chất không gây nổ khác

Cài đặt: Có vòng gắn

Dải đo: Vận tốc không khí: 0 ... 2 m/s, 0 ... 10 m/s hoặc 0 ... 20 m/s có thể được lựa chọn tại thiết bị qua bộ nhảy Nhiệt độ: 0 ... 50 ° C

Nhiệt độ trung bình: 0 ... +50 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 ... +50 °C

Độ chính xác:

Vận tốc không khí: FS 0 ... 2 m/s giá trị đo FS 0 ... 10 m/s

giá trị đo được FS 0 ... 20 m/s

 giá trị đo được Nhiệt độ: <0,5 °C (v> 0,5 m / s)

Special:  Cài đặt dễ dàng

IP: IP54

Xem thêm tại đây https://drive.google.com/drive/folders/1DbO19oVRwGAQGAorkFfkyOTq7IQ01mG7

Hãng sản xuất: WIKA
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm