Rơle thời gian CIKACHI H3Y-2

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm H3Y-2

Kích thước nhỏ gọn, bền, đẹp.
Nguồn cấp: 
DC (V) : 12, 24 , 48
AC (V) : 12, 24 , 48, 110, 220, 240,    50/60 Hz
Dải thời gian: 
SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 30, 60
HOUR: 3

Hãng sản xuất: CIKACHI
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm

Rơle thời gian CIKACHI CTDV-N
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTDV-N
Rơle thời gian CIKACHI CTDV-Y
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTDV-Y
Rơle thời gian CIKACHI H3Y-4
Liên Hệ
View: 9528
Part: H3Y-4
Rơle thời gian CIKACHI AH3-3
Liên Hệ
View: 9528
Part: AH3-3
Rơle thời gian CIKACHI CTDV-NV
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTDV-NV
Rơle thời gian CIKACHI AH3-1
Liên Hệ
View: 9528
Part: AH3-1
Rơle thời gian CIKACHI CTDV-YV
Liên Hệ
View: 9528
Part: CTDV-YV
Rơle thời gian CIKACHI AH2-Y
Liên Hệ
View: 9528
Part: AH2-Y